R Y D S G Å R D   B R E V

Brev till Köpenhamn med nst.16

(Se baksidan genom att hålla muspekaren över bilden

Brefkort med Nst.16

Del av paketadresskort med nst.14

Firmabrev med nst.58p

Rydsgård POB 1  Tånebro.

Rekbrev med etikett från Tånebro överstämplat med Skurup.

När Tånbro upphörde som Poststation blev det ett postombud.

Postombudet hade inte fått reketiketter från Skurup, utan man fick använda

Tånebros reketikketter och stämpla över med Skurup.

Åter till första sidan.