S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Ö S T Å N G A .. 1872. 04. 01 - 2002. 04. 12

Poststämplar     Tidtabeller     Brev     Vykort     Till första sidan

 

Från 1872 fanns Röstångas Poststation i Gästgivargården.

När järnvägen tillkom flyttades Poststationen in i järnvägsstationen detta var den 18 oktober 1892.

Förste föreståndaren var 33 årige Alexander Olsson.

Röstånga Gästgivargård ca.1910

Här började posten år 1872.

Tillbaka till Skånes Postanstalter