S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R I N N E B Ä C K ...1906 - 02 - 18 - 1954 - 06 - 09

Poststämplar    Vykort     Brev    Reketiket    Till första sidan

 

Poststationen Rinnebäck fanns till i järnvägsstationen från 1906.

Platsvakt på järnvägsstationen var Ellen Ingeborg Persson.

Hon blev 1944-1954 föreståndare för poststationen.

Från februari 1906 var Johan Gottfrid Olsson postföreståndare.

 

Rinnebäcks järnvägsstation.

Webbsidan uppdaterad:2019-05-09

Tillbaka till Skånes Postanstalter