S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E V I N G E H E D ...1940. 10. 25 - 1972. 11. 30

Poststämplar - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här har stavningen ändrats till att inte ha med f i ortsnamnet.

Man övergick med att stava Refvingehed till Revingehed hösten 1940.

Se även på dessa poststationerna.

Refvinge - Refvingeby - Revingeby - Refvingehed.

Webbsidan uppdaterad: 2019-05-06