S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E F V I N G E H E D ...1905. 05. 06 - 1940. 07. 06

Poststämplar - Reketiket - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Postkontoret öppnades i järnvägsstationen på järnvägssträckan Lund -Refvingehed.

Stationsinspektor Kristian Anton Olsson blev ansvarig för postgöromålen.

Se även på följande poststationer.

REFVINGE - REFVINGEBY - REVINGEBY - REVINGEHED.

Webbsidan uppdaterad: 2017-06-11