S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R E F V I N G E...1891. 05. 01 - 1895 - 08. 31

Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Refvinge en kortlivad postort.

Refvinge var nämligen bara öppen under Armens övningar.

Det fans under den här perioden år 1891 flera andra excercisplatser i Sverige.

Och under varje år armen övade öppnades dessa postorterna.

Men inte Refvinge, det var bara 1891 som den var i bruk.

Poststämplarna är ovanliga och betingar höga priser.

En postlinje upprättades mellan Löberöd - Hammarlunda - Refvinge.

Två gånger i veckan gick turen den 9 km. långa sträckan.

Efter armens övningar 31 augusti 1891 drogs del av turen in.

Turen gick enbart mellan Löberöd - Hammarlunda i fortsättningen.

Se även på dessa poststationerna.

REFVINGEBY   -  REVINGEBY   -  REFVINGEHED   -  REVINGEHED.

Webbsidan uppdaterad 2019-05-06