S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R A M L Ö S A .... 1870. 06. 01- 1974. 08. 31

R A M L Ö S A.... 1911. 04. 01 - 1964. 08. 31

Poststämplar - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Ramlösa hade postutväxling med Pkxp 10, 11, Helsingborg och Eslöf.

Poststationen öppnades i Ramlösa järnvägsstation.

Stationsbokhållaren Magnus Svensson blev föreståndare för posten.

Ramlösa Järnvägsstation byggdes 1865, revs ca.1971

Webbsidan uppdaterad 2016-10-04