S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Poststationen Råå har varit i bruk i två olika perioder.

1926. 06. 01 - 1967. 08. 12

1990. 10. 01 - 2002. 04. 09

Perioden mellan 1967. 08. 14 - 1973. 06. 16  var Poststationen RÅÅ  1

Efter stängningen av Poststationen Råå övergick det till att bli Post i Butik.

2002. 04. 10 - är i bruk fortfarande.

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Brev    Minnespoststämplar    Till första sidan.

Postmästare i Råå var Alfred Magnusson.

Han hade förut tjänstgjort på brevsamlingsstället Malmö 5 mellan 1903-1918.

Råå Poststation blev den 1 mars 1947 Postexpediton.

Efter stängningen namnändrades Råå till Helsingborg 16.


I samband med återöppnandet med ortsnamnet RÅÅ

Gavs detta vykortet ut första dagen.

Tillbaka till Skånes Postanstalter