S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Å Å   3   1969. 11. 03 - 1973. 06. 16

Poststämplar - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Här har Postexpeditionen RÅÅ  3 öppnats.

Postortens namn var GANTOFTA innan det nämnändrades till Råå 3.

Efter stängningen 1973 namnändrades Råå 3 till Helsingborg 18.