S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Å Å  2    1967. 08. 14 - 1973. 06. 16

Poststämplar    Reketikett    Brev    Till första sidan.

 

Här har Postexpeditionen RÅÅ  2 öppnats.

Finns till i Rydebäcks området.

Efter stängningen 1973 namnändrades Råå 2 till helsingborg 17.

Tillbaka till Skånes Postanstalter