S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Å Å  1    1967. 08. 14 - 1973. 06. 16

Poststämplar - Reketikett - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Här har Poststationen RÅÅ  namnändrats till RÅÅ 1.

Poststationen är på samma plats som Råå varit.