S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Q V A R N B Y ....1894. 06. 15 - 1911. 10. 05

Poststämplar    Vykort    Till första sidan   Tillbaka till Skånes Postanstalter

 

Poststationen hade från 1894 - 1911 stavningen med Q i Qvarnby.

Qvarnby Poststation vid järnvägen Malmö - Genarp.

Från oktober 1911 blev stavningen med K i KVARNBY.

En lanbrevbärarlinje utgick från Qvarnby - Sallerup - Qvarnby år 1901.

6 gånger i veckan gick lantbrevbäraren turen.

Cirkulär från 1894 som bekräftar öppnandet av Qvarnby.