S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

P Å A R P...1874. 12. 01 - 1997. 09. 14

Poststämplar...Vykort.. Brev...Reketiket.. Skånes Postanstalter...Till första sidan

 

Påarps poststation var inrymd i järnvägsstationen från december 1874.

Påarp hade postutväxling med Pkxp (Postkupeexpedition) 31 och 32.

Stationsinspektor Carl Magnus Elfman fick även ta hand om postgöromålen.

År 1899 första januari utgick det en lantbrevbärarlinje mellan Påarp - Frillestad 3 gånger i veckan.

Ytterliggare en lantbrevbärarlinje är känd mellan Påarp - Ljusekulla - Påarp år 1902.

Enbart detta objektet är känt för Lbb linjen Påarp - Ljusekulla.