O X I E   T I D R T A B E L L E R

Här syns några olika tidtabeller från 1800 talet på hur posten gick.

OXIE - ALSTAD en kärrpostlinje från 1875. 7 dagar i veckan gick turen.


Oxie - Alstad en lantbrevbärarlinje från 1879.


Alstad - Oxie en gångpostlinje från 1878.

Åter till första sidan.