O X I E    P O S T S T Ä M P L A R

Oxie har använt 30 olika stämpeltyper.

Här syns några av dessa.

Normalstämpel 16 känd mellan 1874 - 1882.


Normalstämpel 24c. känd mellan 1883 - 1928


Normalstämpel 58t. känd mellan 1929 - 1966


Normalstämpel 60c. A typ.2 känd mellan 1968 - 1974


Normalstämpel 61c. A typ.1 känd mellan 1981 - 1990

Åter till första sidan.