S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

O X I E.... 1874. 12. 15 - 2002. 03. 05

Poststämplar    Tidtabeller    Brev    Reketiket    Till första sidan

Posten i Oxie hade postutväxling med Glostorp.

När järnvägsstationen i Oxie öppnades den 15 december 1874.

Så öppnades det även ett postkontor i järnvägsstationen.

Det blev stinsen Johan Vilhelm Rignell som fick ansvaret för posten.

Ytterliggare 7 personer har tjänstgjort som postmästare i Oxie.

Den 1 november 1973 skildes posten och järnvägen.

På Oxie kyrkoväg inrättades en postexpedition tillfälligt, den fanns där tills Oxie centrum stod klart.

Oxie järnvägsstation ca. 1950 talet

Tillbaka till Skånes Postanstalter