S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö V E D S K L O S T E R S   G Å R D

1906. 02. 18 - 1908. 06. 30

Poststämplar   -  Brev Vykort   -    Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Se även på  ÖVED

Den 18 Februari 1906 öppnades Poststationen i järnvägsstationen.

1908 i Juni månad nämnändrades Övedsklost: Gård till att bli ÖVED.

Det fanns även Övedskloster som postort.

Det förekom en stor mängd felsorteringar av post till Övedskloster och Övedsklosters Gård.

Bara under Mars 1908 var det inte mindre än 193 försändelser som blivit felsorterade.

Detta var en av anledningarna till namnbyte av postorten.

 

Öveds järnvägsstation som till början var Övedsklost: Gård.

Åter till första sidan.