S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö V E D S K L O S T E R

1893. 09. 22 - 1908. 06. 30

Poststämplar   -  Brev  -  Vykort    -    Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Se även på  KLOSTERSÅGEN.

Klostersågen nlev det nya Postortsnamnet när Övedskloster upphörde.

 

Flygfoto över Övedskloster

Åter till första sidan.