S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö V E D

1876. 11. 01 - 1879. 01. 31   ( Period 1 )

1908. 07. 01 - 1954. 06. 09   ( Period 2 )

Poststämplar   -    Brev   -  Vykort    -    Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Öved har varit i bruk i två olika omgångar.

Föreståndare var nog Carl Axel Svensson.

Öved hade postutväxling med Pkxp 12, lund och Ystad

Tidtabell på en gångpostlinje från 1876.

Tidtabell på en lantbrevbärings linje från 1879.

Cirkulär om ÖVED

Åter till första sidan.