S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

O U S B Y H O L M....1897. 06. 01 - 1912. 07. 18

O S B Y H O L M....1912. 09. 11- 1961. 08. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

När järnvägslinjen mellan Eslöf och Höör öppnades 1897.

Så öppnades även postkontor just i Ousbyholms järnvägsstation.

Förste föreståndaren var Emil Axdorff.

Ytterliggare några andra har tjänstgjort på Ousbyholms posten.

En av dessa var Järnvägstjänstemanen på bilden.

 

Ousbyholms järnvägsstation.