S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö  S  T  R  A  B  Y

1876. 11. 01  -  1980. 05. 03

Poststämplar   -    Brev    -   Vykort    -   Tidtabeller   -   Reketikett   Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Förste föreståndaren var bagarn L.Pettersson  (1876 - 1894 )  Petterssons årsarvode var 150:- Kr.

Den 4 mars 1894 tog  handlanden Ingvar Berlin över postgöromålen.

Det har varit många olika personer som tjänstgjort i Östraby.

Organisten Lars C. Fredin  1900 - 1901

Urmakaren Wilhelm Pettersson  1901 okt. - mars 1904

Änkefru Christine Hofander  m.fl

______________________________________________________________________________

Posten cirkulär från 1876  om bl. a Östraby

Webbsidan uppdaterad: 2019-08-11

Åter till första sidan.