S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   S A L L E R U P    1875. 08. 01 - 1957. 04. 31

Poststämplar   -  Brev  Tidtabeller  -  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Posten i Östra  Sallerup fick sin post från Hörby av en vandrande postförare som kom två dagar i veckan.

Förste föreståndaren var kantorn Carl August Emanuel Erman.

Hans årsarvode var 150 kr.

Den 1 oktober 1910 tog skomakarmästaren Nils Borgh över postgöromålen.

När Poststationen drogs in 1957. Så ersattes detta med ett Postombud  Hörby POB 1.

Det var handlanden Ragnar Barle som tog hand om göromålen.

____________________________________________________________________

Notis från Posten cirkulär angående öppnandet av Poststationen Östra Sallerup år 1875

 

Östra Sallerups Poststation

Åter till första sidan.