S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   G R E F V I E   1898. 10. 05 - 1930. 05. 27

Ö S T R A   G R E V I E   1930. 02. 16 - 1973. 05. 30

Poststämplar   -  Brev   -  Vykort  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Posten i Östra Grefvie var inhyrd i järnvägsstaionen.

I början på 1930 talet namnändrades Poststationen till Östra Grefvie till att styavas utan F i Grevie.

Förste föreståndaren var Göran Göransson  1898.

Erik Västfelt var näste föreståndaren 1889 - 1903.

Många fler har tjänstgjort i Östra Grefvie Poststation, minst 10 personer till.

Järnvägsstationen från 1901.

__________________________________________________________

Järnvägstidtabell från 1916

________________________________________________________

Från 1912 fanns det även en Lanbrevbärings linje mellan Östra Grefvie - Steglarp - Östra Grefvie.

Åter till första sidan.