S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A   E S P I N G E   1875 - 08 - 01   --   1886 - 11 - 15

Poststämplar   -  Tidtabeller    Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Förste föreståndaren var skolläraren Anders Åkesson som fick 100:- i årsarvode.


Här en cirkulär notis om vilka Poststationer som öppnades samtidigt med Östra Espinge 1875.

15 November 1886 upphörde Poststationen Östra Espinge.

I samband med att järnvägslinjen Hörby - Tollarp togs i bruk flyttade Posten in i järnvägsstationen.

Nu fick postorten namnet ESPINGE.  

Espinge namnändrades till ÄSPINGE ca 17 - 12 - 1911.

Åter till första sidan.