S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T E R V Ä R N   1894 - 01 - 10  -  1918 - 01 - 31

Poststämplar    -   Brevförsändelser   -  Vykort  -  Postens Cirkulär   -  Skånes Postanstalter  -  Till första sidan.

 

Vid Malmö - Tomelilla  järnvägen hade den 1 oktober öppnats en försenad post och järnvägsstation.

Stationsföreståndaren Gustaf Edvard Feuk var den förste föreståndaren.

Den 1 januari 1898 - 1918 tog Carl Charpentier över sysslan.

Östervärn drogs in 1918 och mottiveringen till detta var följande.

Poststationen låg inom Malmö lokalbrevbäringsområde, endast 250 meter från brevsamlingsstället Malmö 3.

Och cirka 1200 meter från Postkontoret Malmö 6.

Järnvägsstationen Östervärn där Posten även hade sin lokal.

Åter till första sidan.