S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

O R U P ....1943-05-01 - 1967. 09. 30

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Orups Postkontor tillkomm 1943 och fanns till på Orups Sjukhus (sanatorium)

En av föreståndarna var Ebba Martina Nilsson.

Redan år 1903 fanns det en Lantbrevbärarlinje mellan Höör - Orup.

Efter stängningen 1967 fick orups innevånarna sin post via ett Postombud från Höör.

Orups Sanatorium ca. 1950 talet