S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö  R T O F T A

1863. 01. 01  -  1972. 08. 31

Poststämplar   -    Brev    -   Vykort    -   Tidtabeller  -   Reketikett Övrigt Postalt  -    Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Stationsinspektor Henrik Zickerman blev den förste föreståndaren i Örtofta. ( 1863 - 1872)

Näste föreståndare blev Gustaf Henrik Falkman  ( 1872 - 1896 )

Nästa blev  Richard Amadeus Egnell  ( 1896 - 1908 )

Flera andra har tjänstgjort i Örtafta Posten.

Den siste föreståndaren var Elsa Tidstam.

Örtofta Posten hade från början sin expedition i järnvägsstationen.

Enligt info från Göran Tidstam fanns posten även i "Taxihuset "

Mellan 1955 - 1972 var posten i Skomakare Hanssons hus.

_________________________________________________________________

Postens cirkulär som anger öppningsdagen för Örtofta Posten

Webbsidan uppdaterad: 2019-07-15

Åter till första sidan.