S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö N N E R U P    1892 -09- 01  -  1958 -06- 30

  Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

 

Poststations föreståndare var Nils Petter Hallberg

1 juli  1921 tog Carl Magnus Svensson över poststsyslan.

Önnerups järnvägsstation

Här fanns även Poststationen.

_______________________________

Önnerup har bara använt två olika stämpeltyper.

Normalstämpel typ 14.

Nst. 58t

Brev med Nst. 14

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-24

Åter till första sidan.