S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö N N E K Ö P   1876 -11- 01  -  1973 -03- 30

Poststämplar   -    Brev    -   Vykort    -   Tidtabeller  -   Reketikett  -   Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Förste föreståndaren var Anna Sjöstedt som fick ett årsarvode på 145:- Kr.

Nästa föreståndare var Ida Gustafva Sjöstedt  som tillträdde 1882

Webbsidan uppdaterad: 2019-04-21

Åter till första sidan.