N Y H A M N S L Ä G E    V Y K O R T

Nyhamn äldre namn för Nyhamnsläge. Kortet är från 1911.


Vykort från 1910 talet.


Ca. 1920 talet.


Ca 1920 talet


ca 1930 talet


Ca 1950 talet


Ca. 1920 talet

Åter till första sidan.