S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N Y H A M N S L Ä G E ....1910. 05. 01 - 2002. 04. 02

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Nyhamnsläge hade postutväxling med PKP 158 och PKP 122 enligt tidtabelen.

Förste föreståndaren var stationsinspektor Carl Gustaf Robert J:son Hjelmer.

Ytterliggare 13 andra föreståndare har tjänstgjort i Nyhamnsläge.

 

Webbsidan uppdaterad 2015-03-10