S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N O R R H V I D I N G E....1887. 04. 01 - 1912. 04. 10

Poststämplar    Reketikett    Till första sidan.

 

Notera att här stavas Norrhvidinge med H.

I augusti månad 1912 så ändrades stavningen på postorten till enbart Norrvidinge utan H.

Norrhvidinge poststation fanns till i nybyggda järnvägsstationen.

Två av de postförande tågen stannade inte vid järnvägsstatione.

Utan dessa passerade i låg fart och en postsäck kastades ut från tåget.

Stationsföreståndaren Olof Jönsson Nojbert fick ta hand om postsäcken.

Norrhvidinge järnvägsstation

Tillbaka till Skånes Postanstalter