S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N O R R A .. W R A M....1874. 01. 01 - 1875. 12. 31 ( Period 1 )

Poststämplar - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

Se NORRA WRAM period 2 här.

Förste föreståndaren var kantorn T. Wiebe.

Men han fick bara kvar till slutet av december när Norra Wram drogs in.

En gångpostlinje fans det mellan Ekebro - Norra Wram enligt tidtabelen ovan från 1874.

Men gångpostlinjen drogs in redan i oktober.

 


Här en tidtabel för den ersatta gångpostlinjen som gick till Björnekulla i Åstorp.


Ytterliggare en gångpostlinje då mellan Åstorp- Norra Wram.