N O R R A   W R A M   P O S T S T Ä M P L A R

Denna normalstämpel 16 är Norra Wrams typ. 2

Ny med en större diameter på 27,0 mm.

Känd mellan 1877 - 1884


Variant med blå färgad stämpel känd enbart under jan - feb. 1877


Normalstämpel 14 känd mellan 1885 - 1935.


Normalstämpel 59b. känd mellan 1935 - 1966.

Åter till första sidan.