S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N O R R A .. W R A M....1876. 12. 01 - 1966. 05. 21 ( Period 2)

Poststämplar - Brev - Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

Se NORRA WRAM period 1här.

 

Åter igen återkom postorten Norra Wram i samband med järnvägsstationens tillkomst 1876.

Stinsen Alfred W. Petersson blev förståndare för posten.

Norra Wram övergick till en ny stavning i juli 1885 nu med ett enkelt V. ( Norra Vram )

Norra Vrams järnvägsstation från slutet av 1940 talet.