N O R R A   R Ö R U M   V Y K O R T

Vykortet poststämplat 1921

Åter till första sidan.