N O R R A   R Ö R U M   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16.


Normalstämpel 14.


Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.