S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N O R R A .. R Ö R U M....1875. 08. 01 - 1967. 09. 02

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Änkepastorskan Amalia Brandt var förste föreståndaren för posten.

Hennes årslön var 145 Kr. per år.

Norra Rörum hade postutväxling med Pkxp 2, 10 och 34.


En gångpostlinjen gick mellan Tjörnarp - Färingtofta år 1875.


En lantbrevbärarlinje mellan Riseberga - Tjörnarp fanns det från 1 April 1879.

Tillbaka till Skånes Postanstalter