S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N O R D A N Å .. 1892. 12. 20 - 1968. 12. 38

Poststämplar - Reketikett - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen öppnad i samband med järnvägslinjen Malmö - Dalby tillkomst.

Posten fanns till i järnvägsstationen från 1892.

Nordanå Järnvägsstation ca. 1945

Den förste stationsföreståndaren var Jeppe Nilsson.

Några lantbrevbärarlinjer utgick från Nordanå.

Nordanå - Görslöf - Nordanå 3 turer i veckan. 1905 - 1912 ca.

Nordanå - Sunnanå - Nordanå 4 turer i veckan . 1906 - 1912 ca.

När posten stängde 1968 fick Nordanå innevånarna posten via lantbrevbärare från Staffanstorp.