S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

N Ä S B Y H O L M....1874. 12. 15 - 1961. 05. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Posten i Näsbyholm öppnades i järnvägsstationen på linjen Malmö - Ystads järnväg.

Näsbyholm hade postutväxling med Pkxp 30 och 33 från 1874

En gångpostlinje utgick från Näsbyholm år 1875 enligt tidtabellen ovan.

Förste postföreståndaren var Petter Andre (1874-1907)

Nio andra poststationsföreståndare har tjänstgjort i Näsbyholm fram till postens nerläggning.

Näsbyholms Järnvägsstation år 1948

Webbsidan uppdaterad 2015-03-09