S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M U N K A R P.. 1875. 08. 01 - 1878. 09. 30 .. Period 1

Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen öppnades i augusti 1875 och hemmansägaren Anders Nilsson blev förståndare.

På grund av dålig lönsamhet blev posten indragen redan efter 3 år.

Se Munkar period 2 här.

Munkarp utväxlade post med orterna nedan.


Här syns tidtabelen för kärrpopstlinjen som bl.a Munkarp hade postutväxling med.