S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M Ö R A R P .. 1874. 12. 01 - 2002. 06. 05

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Posten i Mörarp fanns till i järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var J. Jönsson

Mörarp hade postutväxling med Pkxp 31 och 32.

Det fanns en gångpostlinje från 1877 eventuelt tidigare enligt tidtabellen nedan.

En lantbrevbärarlinje mellan Mörarp och Kropp fanns det från 1894 - 1899.