S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M Å N S T O R P... 1898. 10. 05 - 1910. 08. 31

Poststämplar    Vykort    Brev    Till första sidan

 

Postorten hette tidigare Lilla Månstorp, men namnändrades 1898 till enbart Månstorp.

Månstorp förväxlades ofta med Mantorp i Östergötland. Så 1910 fick man ändra postorten till Jordholmen.

Här i Månstorps järnvägsstation fanns postkontoret.


Några lantbrevbäringslinjer har utgått från Månstorp.

Månstorp - Mellan Grefvie - Månstorp år 1899 med 6 turer i veckan.


Månstorp - Eneberg - Månstorp 1908 med 4 turer i veckan.


Månstorp - Runeberg - Månstorp 1908 4 turer i veckan.


1898 gick denna lantbrevbärgslinjen genom tidigare postnamnet Lilla Månstorp.

Tillbaka till Skånes Postanstalter