S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M Ö L L E .. 1882. 10. 01 - 2002. 04. 02

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Mölles Poststation tillkom efter dvs skrivelser till Generalpoststyrelsen från Mölle borna.

Mölle var en populär turist ort omkring 1890-1940 talet.

En gångpostlinje från Höganäs - Mölle anordnades 1882 med 6 turer i veckan.

Den 1 Maj 1910 flyttade posten in i nybyggda järnvägsstationen.

Vykort från invigningen 1910.

Nedan en tidtabel för tågen mellan Mölle - Åstorp 1916.