M J Ö H U L T    V Y K O R T

Mjöhults mejeri mm. ca. 1910 talet.


Gatuparti i Mjöhult ca 1910 talet.


David Perssons affär ca. 1920 talet.


Mjöhults föreningslokal ca. 1920 talet.

Åter till första sidan.