M J Ö H U L T      P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14 känd mellan 1885 - 1916


Nst. 14 Variant: Grön förg. Känd under 1894. ( Sällsynt )


Normalstämpel 33 känd mellan 1906 - 1918


Normalstämpel 58p känd mellan 1918 - 1935


Normalstämpel 59b känd mellan 1935 - 1963


Normalstämpel 59c A känd mellan 1963 - 1971

Åter till första sidan.