S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M J Ö H U L T.. 1885. 01. 09 - 1971. 10. 30

Poststämplar    Brev     Vykort     Till första sidan

Posten i Mjöhult fanns till i järnvägsstationen från 1885.

Carl Oscar Zetterholm var förste postföreståndatren, 13 andra har också innehaft syslan.

Mjöhults järnvägsstation.

Bild på Maj-Britt Åberg som var postbiträde i Mjöhult från 1946.


Här ser du en tidtabel från 1908 om en lantbrevbärarlinje mellan Mjöhult och Heljaröd.

Linjen startade ca. 1899.


En annan lantbrevbärarlinje mellan Mjöhult - Västra Klappe - Mjöhult från 1908.

Linjen startade ca. 1908.


En järnvägstidtabel Mölle - Åstorp från 1916

På denna linjen användes en poststämpel PKP 122 och PKP 158.

Webbsidan uppdaterad 09-03-2015

Tillbaka till Skånes Postanstalter