S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

M I N N E S B E R G .. 1943. 10. 01 - 1960. 05. 28

Poststämplar - Reketikett - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Postorten hette förut MARIEBERG.

En namnändring kom till i oktober 1943 och det blev då Minnesberg.

Posten var inhyrd i järnvägsstationen på bilden.

Stationen renoverades 1942 och bytte då namn til Minnesberg.