M A R S V I N S H O L M    V Y K O R T

Ca. 1910 talet.


Poststämplat 1915.


Postsämplat 1904.


Ca. 1950 talet.

Åter till första sidan..