M A R S V I N S H O L M    P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16 typ. 1 känd mellan 1875 - 1882


Nst. 16 typ. 2 känd mellan 1882 - 1890.


Normalstämpel 14 känd mellan 1891 - 1911.


Normalstämpel 33 känd mellan 1911 - 1942.

( Vågrätta linjerna i stämpeln blev tidigt slitna så dessa syns inte.)


Normalstämpel 59c. A känd mellan 1942 - 1957.

Åter till första sidan..